Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği

1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu Zirvesi 2015

“Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi” temasıyla bu yıl ilki düzenlenen “1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu Zirvesi 2015” Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği tarafından düzenlenecektir.

“1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu Zirvesi 2015”

“Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları

ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi”

“Gerçek Zamanlı Yerel Sabit GNSS (CORS) Ağları ve Belediyecilik Uygulamalarındaki Önemi” temasıyla bu yıl ilki düzenlenen “1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu Zirvesi 2015” Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği tarafından düzenlenecektir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği ile Harita Mühendisleri İş Adamları Derneği’nin desteği ile 20 Mart 2015 tarihinde Titanic Business Kartal Hotel’de gerçekleştirilecektir.

1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu Zirvesi 2015” güncel teması ile başta yerel yönetim (belediye) temsilcileri, kamu ve özel sektör profesyonelleri ve akademisyenleri, inşaat, enerji, haberleşme, uzay ve uydu sektörleri ile GPS/GNSS distribütörü firmalar olmak üzere konuma dayalı uygulama geliştiren aktörleri biraraya getirerek, konum belirleme ve uydu navigasyon sistemlerindeki gelişmeleri değerlendirmek, dünya ve ülkemizdeki sabit GNSS referans istasyonları ve CORS ağları kurulum sürecini ele almak, gerçek zamanlı yerel CORS ağlarının uygulandığı ve uygulanacağı şehirler için fikirler geliştirmek ve mevzuat açısından sorunlara çözüm bulmak amacıyla bir tartışma platformu oluşturuyor.

Yerel sabit GNSS (CORS) ağlarının belediyecilik hizmetleri, e-devlet, e-belediye ve kişisel mobil uygulamalar açısından sunduğu kazanımlar noktasında farkındalık yaratmak, dolayısıyla belediyelerin asli görevleri içerisinde yer alan coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve kent bilgi sistemlerinin (KBS) kurulması, imar, altyapı, ulaşım gibi temel çalışmaların sürdürülebilir olarak gerçekleştirilmesi için bu sistemlerin sunduğu avantajları paylaşmak, böylece mesleki ve teknik tüm uygulayıcıların bilinçlendirilmesine katkı sağlayacak olan zirvede; “Global Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS) İçin Mevcut Durum Değerlendirmesi”, “GNSS’nin Geleceği ve Modernizasyonu”, “Ulusal ve Yerel CORS Ağları”, “Belediyecilik Hizmetleri Açısından CORS Ağlarının Önemi”, “Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri Açısından Yerel CORS Ağları”, “Mekansal Bilgi”, “CORS Sistemlerinin Entegrasyonu”, “CORS Sistemleri İle İlgili Mevzuat Oluşturma”, “RTK Konum Belirleme Tekniklerindeki Gelişmeler”, “Yeni Konum Belirleme Teknikleri – (PPP: Precise Point Positioning)”, “Kapalı Alan (Indoor) Konum Belirleme Sistemleri” konuları değerlendirilecektir.

81 ilin belediye temsilcileri, kamu ve özel sektör profesyonelleri, inşaat, enerji, haberleşme, uzay ve uydu sektör yöneticileri, GPS/GNSS distribütörü firmaları ve farklı alanlardaki uygulayıcıları bir araya getirecek olan, Türkiye’de yerel CORS ağlarını kuran ve işleten belediyelerin yöneticileri ile akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı zirve bir gün boyunca devam edecek iki oturumdan oluşuyor.

http://uydunavigasyonu.pirireisharita.org

Organizasyon & İletişim

Nurten ALICI

Proje Sorumlusu

Yön Yayıncılık Film Rek. Tan ve Org. Ltd. Şti.

Mahmut Şevketpaşa Mh. Ersan Sk. No. 22-2

Şişli İstanbul

0212 219 22 93

0212 230 21 04

nurten@yontanitim.com

www.yontanitim.com