Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği

Arşiv

Derneğimiz ödülünü aldı.

Yönetim Kurulu Baskanimiz Dr. Ismail Büyüksalih, TUFUAB 2022 Kongresinde sponsor olarak yer alan Dernegimiz adina ödülünü, Prof. Dr. Murat Yakar’dan almistir.

DİJİTAL İKİZ ŞEHİRLERDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

Akıllı şehir kavramı (Smart City) son günlerde karşımıza dijital ikiz kavramı ile birlikte çıkmaktadır. Şehrin dijital bir kopyası anlamına gelen bu kavram sadece üç boyutlu model ve çeşitli görüntülerden ibaret olmayıp, bu verilerden yararlanılarak iş akışları, tasarımlar, analizler ve tahminlerin de geliştirildiği kent yönetiminin önemli bir parçası olan karar destek mekanizması olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiziksel dünya ve sanal kopya arasında veri akışının da bulunması dijital ikiz kavramının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu bilgilerin tek bir platforma entegre edilmesi, geçmiş ve şimdiki zamana ait bilgiler ile gelecek senaryolarının birbirine bağlanmasıyla birçok mühendislik uygulaması simule edilerek gelecekte gerçekleşmesi muhtemel senaryolarının araştırılması ve planlama için çok önemli analizlerin yapılabilmesine olanak sağlanabilecektir. Böylelikle, kent yönetimi için; altyapıdan, inşaat, enerji, ulaşım, tasarım, iletişim ve planlama gibi birçok disiplin için gerçek zamanlı verilerle simule edilerek desteklenebilecektir.

Dijital ikiz şehirler, veri yönetimi, planlama, tahmin, görselleştirme, gerçek zamanlı konum, entegrasyon ve kurumlar arası eşgüdümlü çalışma noktasında büyük bir potansiyele sahiptir. Peki ya ‘Big Data’ denilen Büyük Veri? Bu terim ortaya çıkmadan önce harita mühendislerinin “Büyük Veri” ile ilgilendiklerini söyleyebilir miyiz? Tecrübelerim, meraklısı, faaliyet alanları kesişen birkaç kişi ya da işletme dışında olmadığını bana söylüyor. Peki, günümüzde haritacıların öncelikli veri kaynağı sadece uydu görüntüleri, hava fotoğrafı ve çizgisel haritalar mı olmalı? Bunların dışında video, lazer ve LIDAR verileri sanki geleceğin bu anlamdaki yükünü sırtlanacak gibi görünüyor. Bu açıdan bakıldığında harita mühendisliğinde kullanılan yazılımların da Fotogrametrik ve klasik haritacılık dışına çıkarak genişlemesi gerekmektedir. Artık yeryüzünde belki milyonlarca sensör ile veri toplamakta ve bu verileri sadece klasik Fotogrametrik bakış açısıyla değil de aynı zaman da yapay zekâ ve makine öğrenme teknikleriyle modern ihtiyaçlarımıza uyum sağlayabilecek yeni bir harita modeli geliştirilmesi gerekiyor. Yaşayan harita kavramı dijital ikiz kavramının temel bileşenini oluşturmalı ve geleceğe ışık tutmalıdır.

Bu bağlamda bakıldığında harita mühendisleri sadece mekâna ait üç boyutlu verilerin sahadan toplanması safhasında değil aynı zamanda bu verilerden analiz ve çıkarımların yapılması safhasından platformun yönetilmesi, sunulması ve diğer tüm safhalarda görev ve sorumluluk alarak faaliyet alanlarını vakit kaybetmeden genişletmelidirler. Bunu bir proje olarak ele alacak olursak; Üniversite, STK, Özel sektör, Kamu kurum ve kuruluşlarını ortak bir aklın oluşturulabilmesi için çalıştaylar, sempozyumlar düzenlenerek bir araya getirilmesi mesleğimizin gelecekteki rolleri belirginleştirilerek aksiyon planlarının oluşturulması ve her paydaşın üzerine düşen sorumluluğu alması gerekmektedir

DR. MÜH. İSMAİL BÜYÜKSALİH

PİRİ REİS HARİTA GAYRİMENKUL VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERNEĞİ BAŞKANI

TAPU BÖLGE MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİK

Piri Reis Harita Gayrimenkul ve Coğrafi Bilgi Sistemleri derneği olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Müdürümüz Sayın Sedat Cömertoğlu ve Bölge Müdür Yardımcımız Sayın Mehmet Yiğit Beyleri makamlarında ziyaret ettik.

2.KENTSEL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ

Kentsel Dönüşüm Hiç Bu Kadar Kapsamlı Ele Alınmadı

“2. KENTSEL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ  2014” 

“YERİNDE DÖNÜŞÜM YAŞANABİLİR KENTLER”

“Kentsel Dönüşüm Hiç Bu Kadar Kapsamlı Ele Alınmadı”

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği işbirliği ile düzenlenen “2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi 2014”  Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda  gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, MEF Üniversitesi, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Harita Mühendisleri İşadamları Derneği’nin  destekçileri arasında yer aldığı zirveye çok sayıda dinleyici  katıldı.

Açılış konuşmalarını Piri Reis Derneği Onursal Başkanı Halil İbrahim Okutan, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün yaptığı zirvede;  Kentsel Dönüşümün” Mevcut Durum Değerlendirmesi”, “Sosyal ve Medya Boyutu”, “Kentsel Dönüşümde Gelişen Farklı Sektörler”, ”Akıllı Yapılar ve Enerji Verimliliği”, “Kentsel Dönüşümün Yatırım ve Finans Boyutu” ile “Yerel Yönetim Uygulama Örnekleri” oturumlarında kentsel dönüşüm her yönüyle ele alındı.

Kentsel dönüşümün mevcut durum tespitini  değerlendirmek, kentsel dönüşümün uygulandığı  ve uygulanacağı şehirler için fikirler geliştirmek ve sorunların  çözümlerini hedefleyen zirve geniş konuşmacı yelpazesiyle dikkat çekti. İki boyunca devam eden oturumlardan oluşan 2.Kentsel Dönüşüm Zirvesi kamu ve özel sektör temsilcilerini,  inşaat ve finans sektörü yöneticilerini, Türkiye’de kentsel dönüşümü başarı ile uygulayan belediye başkanları ve akademisyenler gibi değerli konuşmacıları bir araya getirdi.

DERNEĞİMİZİN 15.YILINI STK’LARLA BİRLİKTE KUTLADIK

Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği 15. Yılını Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile birlikte kutladı

Gayrimenkul, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ölçme, Kentsel Dönüşüm, Fotoğrametri, Uzaktan Algılama, Hidrografi, İmar, Tapu ve Kadastro konularında üyelerini ulusal ve uluslar arası alanda temsil eden; sektörün her türlü gelişimi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birlikteliği yapan bir sivil toplum kuruluşu olmak amacıyla 2000 yılında kurulan, kurulduğu günden bu yana artan üye ve destekçileriyle her organizasyonda sektörde bir adım daha yükselen, kalıcı başarılara imza atan   Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği  geride bıraktığı 15 yılı 20 Mart 2015 tarihinde Titanic Business Kartal Hotel’ de gerçekleştirilen “1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu Zirvesi 2015” etkinliğinde sevenleriyle birlikte 15. Yıl pastasını keserek kutladı.

“1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu Zirvesi 2015 etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Piri Reis Harita ve Cbs Derneği Başkanı Selami Balcı; coğrafi bilgi sistemlerinin tarih boyunca gösterdiği gelişime ve bu bilgi sistemlerinin günümüzdeki önemine ilişkin bilgiler verdi. Balcı bu tür konferansların gerçekleşmesinin, bu alandaki çalışmaları çoğalttığını ve hızlandırdığını ifade ederek: “Bu tür navigasyon zirvelerinin düzenli olarak gerçekleşmesi ve bu alanda çalışma yürütenlerin bir araya gelerek uydu fotoğrafları, astronominin geleceği gibi dünyaya ışık tutan konular hakkında tartışmalar ve araştırmalar yapması tüm toplumlar için son derece önemlidir” dedi. Piri Reis Harita ve CBS Derneği’nin çalışmaları ve etkinlikleri hakkında bilgi veren Balcı, yeni dönemdeki dergi çalışmalarını salondaki dinleyicilere aktararak: “Farklı disiplinlerdeki insanları bu noktalarda birleştirmek en büyük amaçlarımızdan biri. Bilimsel gelişim, bilişim ve dönüşüm noktasında bu amacımızı gerçekleştirebilmek için çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Bu amaçla, Nisan’da gerçekleştirilecek Türkiye Gençlik Zirvesi’nde yer alacağız. Bu alanda çalışan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

GELENEKSEL İFTARIMIZA KATILIM YÜKSEKTİ

GELENEKSEL İFTARIMIZA KATILIM YOĞUNDU

Piri Reis Harita Gayrimenkul ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Derneği olarak Geleneksel hale getirdiğimiz iftarımıza katılım yoğundu.

Derneğimizde geçmişten günümüze görev yapanların ve tüm üyelerimizin katıldığı Geleneksel Piri Reis Harita Gayrimenkul ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Derneği İftarı bu yıl Gaziosmanpaşa ilçesi sınırları içerisinde yapıldı.