Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği

Arşiv

YTÜ Harita Mühendisliği ile Kahvaltı Etkinliği

YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü Öğrencileri, Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Uğur Şanlı ve Fisun Hocamızın katılımlarıyla Hüseyin Kurşun bey ile söyleşi formatında oldukça verimli bir kahvaltı yaptık. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz.

İnsansız Hava Aracı Sertifika Eğitimi

Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği IHA-0 ve IHA-1 Sertifikasyon Eğitimi

Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği ve Kentist Mühendislik ortaklığıyla İnsansız Hava Aracı Sertifika Eğitimi
23-24 kasım ve 30 kasım – 1 aralık günlerinde düzenlenecektir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Kayıt ve ödeme sayfası için tıklayınız

20% + 15% indirim için Promosyon Kodu : PİRİREİS2019

Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneğine özel olarak fiyat 750 ₺.

Not: Sadece IHA-1 sertifika eğitimi için ödeme yapınız.

DEPREM SÜRECİ VE CBS SEMPOZYUMU

DÜZENLEYEN:
PİRİ REİS HARİTA GAYRİMENKUL VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERNEĞİ
YER VE TARİH:
21 ARALIK 2019 YTÜ ODİTORYUM- BEŞİKTAŞ
PROGRAM:
09:00 Kayıt İşlemleri
10:00 Açılış ve Protokol konuşmaları
Açılış Konuşması:
Piri Reis Harita Derneği Başkanı, Mustafa Yalçınkaya
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı, Hasan Tahsin Usta
Esenler Belediye Başkanı, M. Tevfik Göksu
İstanbul Milletvekili, Osman Boyraz
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, Fatma Varank
Çevre ve Şehircilik Bakanı, Murat Kurum (Tensipleri halinde)
Ara- 15 dk
*CBS Genel Müdür Yardımcısı, Dr. Hüseyin Bayraktar, CBS Kararnamesi Bilgilendirme
12:00 Öğlen Yemeği
Adres: Kâğıthane Ofis Park, Merkez Mahallesi No:14-4 C Kâğıthane/İstanbul
Tel: +90 (212) 939 38 42, e-mail: pirireis@pirireisharita.org

13:00 Deprem Süreci ve CBS Oturumu
Oturum başkanı: Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu
Tapu Kadastro Genel Müdürü, M. Zeki Adlı
AFAD Başkanı, Dr. Mehmet Güllüoğlu
CBS Genel Müdürü, İsmail Tüzgen
PiriReis Harita Gayrimenkul ve Coğrafi Bilgi
Sistemleri Derneği Kurucu Üyesi, İsmail Şener
YTÜ Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Uğur Doğan
İTÜ Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Himmet Karaman
16:30 Kapanış
Konferans Kapsamı
Piri Reis Derneği tarafından düzenlenen ‘Deprem Süreci ve CBS Sempozyumu’ yakın
gelecekte beklenen ve daha önce yaşanmış olan artçı depremler göz önünde bulundurulduğunda
özellikle İstanbul gibi yirmi milyona yakın bir insanın yaşadığı Metropol’de depremle iç içe
yaşamanın kaçınılmaz bir gerçek olduğu kabul edilmektedir. Buna karşı alınan önlemler ve
çalışmaların ne denli yeterli olduğu akademisyenler, kent yöneticileri, hükümet ve vatandaş
tarafından sorgulanmaktadır. Gündemi meşgul eden bu konudaki çalışmalara Harita
Mühendisliği disiplini olarak nasıl katkı sağlarız diye düşündüğümüz de akla gelen CBS
tekniğinin en iyi araç olarak kullanılmasıdır. CBS; fiziksel çevre analizleri ve sosyal analizleri
bir araya getirip sentezleyerek ve tabloları, grafikleri bu haritalara bağlayarak, günümüz
bilgi çağında, mühendislerin, şehir plancılarının ve yöneticilerin kullanacağı yardımcı bir
araçtır. CBS, program, donanım, yardımcı araçlar ve kullanıcılardan oluşur. Bunlar yardımıyla
coğrafi olarak referansı olan mekânsal veriyi doğal ve yapay çevre içinde yer kaplayan sabit
ve dinamik varlıkların yerlerini, konumlarını, mekânsal etkileşimlerini ve coğrafi ilişkilerini
belirleyerek bu verileri bilgiye çevirir.
Adres: Kâğıthane Ofis Park, Merkez Mahallesi No:14-4 C Kâğıthane/İstanbul
Tel: +90 (212) 939 38 42, e-mail: pirireis@pirireisharita.org

Çünkü son yıllarda hızlı nüfus artışına bağlı olarak kentlerin kontrolsüz büyümeleri, yerel
zemin koşulları bakımından uygunsuz alanlara doğru yönelmelerine neden olmuştur. Zemin
koşullarını açıklayan parametrelerin duyarlılık analizleri sonucunda elde edilen verilerin
birleştirilerek aralarındaki ilişkinin anlaşılması daha sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır. Bütün
bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için elde edilen verilerin, coğrafi koordinatlarla
ilişkilendirilmesi, istatistiksel veya matematiksel yöntemlerle analiz edilmesi ve görsel olarak
sunumlarının yapılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü deprem sonucu yaşanan olumsuzluklar ise
nüfus yoğunluğu, yanlış arazi kullanımı ve plansızlık sonucu ortaya çıkan yapılaşmadan
kaynaklanmaktadır.


*Coğrafi Bilgi Sistemleri Kararnamesi
7 Kasım 2019 Tarihli ve 30941 Sayılı Resmî Gazetede Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49
Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır.
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191107-9.pdf ).
Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi ve altyapısına ilişkin kamu kurum ve kuruluşları arasında
koordinasyonun sağlanması, hedef ve stratejilerin oluşturulması, coğrafi veri temaları içinde
yer alan coğrafi veri ve bilginin üretilmesi ve güncelliğinin sağlanması, yönetilmesi,
kullanılması, erişimi, güvenliğinin sağlanması, paylaşılması ve dağıtımına yönelik usul, esas ve
standartlar ile bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında oluşturulan kurulların, kamu
kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının
belirlenmesi amacıyla 07/11/2019 tarih 30941 sayılı Resmi Gazetede 49 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

DEPREM SÜRECİ VE CBS SEMPOZYUMU BASIN BİLDİRİSİ

PiriReis Harita Gayrimenkul ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Derneği tarafından 21 Aralık
tarihinde YTÜ Oditoryumda Deprem Süreci ve CBS Sempozyumu meslektaşlarımız tarafından
yoğun ilgiyle karşılanmıştır. Sempozyumun açılış konuşmasını Derneğimiz Başkanı, Sayın
Mustafa Yalçınkaya yaptıktan sonra protokol konuşmalarını sırasıyla Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı, Sayın Hasan Tahsin Usta; Sultan gazi Belediye Başkan yardımcısı, Sayın Mehmet
Yiğit; Tapu kadastro Genel Müdürü Sayın M. Zeki Adlı yapmıştır. Sonrasında mesleğimiz için
kilometre taşı olan Cumhurbaşkanlığı CBS kararnamesi hakkında bilgilendirme yapmak üzere,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, CBS Genel Müdür Yardımcısı, Sayın Dr. Hüseyin Bayraktar söz
almıştır. Sempozyumun panel oturumu, Sayın Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu başkanlığında,
CBS Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Hüseyin Bayraktar, Piri Reis Harita Gayrimenkul ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri Derneği Kurucu Üyesi, Sayın İsmail Şener, YTÜ Öğretim Üyesi Sayın
Prof. Dr. Uğur Doğan, İTÜ Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Himmet Karaman’ın katılımıyla hem
kamu kurumlarının hem de bilimsel görüşlerin alındığı yüksek bir istişare ortamında
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; Mersin Milletvekili Sayın Baki Şimşek, İstanbul Milletvekili Sayın
Osman Boyraz, Esenler Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu telgraf göndererek başarı
dileklerinde bulunmuşlardır.

Sempozyum protokol konuşmaları ve oturum kısmında söz alan konuşmacılardan;
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Sayın Hasan Tahsin Usta, hem yönetici hem de Harita
mühendisi olarak, Yaşadığımız depremleri televizyondan izlemenin dışında bireysel ve
kurumsal yapılması gereken işlere değinen Usta, kurumsal değişimi başlatacak olan zihinsel
değişimdir. Başta Piri Reis Derneği olmak üzere zihinsel değişime katkı veren bütün STK’lara
teşekkür etti. Yerel yönetimde yönetici pozisyonunda olan diğer bir konuşmacı Sultangazi
Belediye Başkan yardımcısı, Sayın Mehmet Yiğit; ülkemizin deprem kuşağında olduğu
gerçeğine vurgu yaparak, kent bilgi sistemi ve afet bilgi sistemi gibi coğrafi bilgi sistemi tabanlı
çalışmalarının öneminden bahsederek; Piri Reis Derneği Başkanı ve yönetimine teşekkür etti.
Ardından kürsüye çıkan; Tapu kadastro Genel Müdürü Sayın M. Zeki Adlı; kurumda yapmış
oldukları yeni projeleri hakkında detaylı bilgi vermişlerdir. Özellikle vatandaşlar tapuya sadece
imza için gelecekler geri kalan tüm işlemlerin internet üzerinden yapılabileceğini, yeni vergi
kanunu üzerinde yoğun mesai harcandığı ve özellikle CBS’nin ekonomiye sağladığı 1’e 25
katma değerden bahsetmiştir. Böyle bir organizasyona bizi davet ettikleri için Piri Reis
Derneğine teşekkür etti.


Organizasyonun öğleden önceki son oturumunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel
Müdür Yardımcısı, Sayın Dr. Hüseyin Bayraktar; 7 Kasım 2019 Tarihli ve 30941 Sayılı Resmî
Gazetede Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hakkında
detaylı sunumunda; Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi ve altyapısına ilişkin kamu kurum ve
kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, hedef ve stratejilerin oluşturulması, coğrafi
veri temaları içinde yer alan coğrafi veri ve bilginin üretilmesi ve güncelliğinin sağlanması,
yönetilmesi, kullanılması, erişimi, güvenliğinin sağlanması, paylaşılması ve dağıtımına yönelik
usul, esas ve standartlar ile bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında oluşturulan
kurulların, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve
sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalardan bahsetmiştir. CBS genel
müdürlüğünün bu kapsamda öncü olarak yaptığı çalışmalardan bahsederek, bütün katılımcılara
teşekkür etti.


Organizasyonun öğleden sonraki panelde; Oturum başkanı Sayın Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu;
meslekte uzun yıllar boyunca edindiği tecrübeleri paylaşarak, özellikle kamu kurumu ve
üniversitelerin daima iş birliği içinde çalışması gerektiğini vurgulayarak konuşmacılar arasında
iteraktif bir sunum yapma imkânı sağlamıştır. Panel süresince söz alan, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı CBS Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Hüseyin Bayraktar, Yıldız Teknik
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Uğur Doğan, İstanbul
Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Himmet
Karaman, Piri Reis Harita Gayrimenkul ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Derneği Kurucu Üyesi
Harita/Geomatik Mühendisi Sayın İsmail Şener “Deprem Süreci ve CBS” ile ilgili önerilerini
detaylı bir şekilde anlatarak, katılımcıların büyük beğenisini ve alkışını almışlardır.
Sempozyumun sponsorları olarak, LİHKABDER (Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve
Büroları Derneği), EMİ Grup Bilgi Teknolojileri A.Ş., Himtek Mühendislik ve Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti, DENGE Altyapı Proje Müşavirlik ve İnşaat A.Ş., Surveying Group,
Başarsoft, ADL GYO, Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş’ye derneğimiz
yönetim kurulu olarak teşekkür ediyor ve bir sonraki etkinlikte aynı şekilde desteklerini
beklediğimizi ifade ederek, saygılar sunuyoruz.


Piri Reis Harita Gayrimenkul ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Derneği

DEĞİŞİM PLATFORMU MÜHENDİSLERİ

ŞİMDİ DEĞİŞİM ZAMANI

YÖNETİM KURULU ADAYLARIMIZASİL ÜYELER

İsmail ŞENERİstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü (E)
Prof. Dr. Atınç PIRTIYTÜ Öğretim Üyesi
H. Erdal NİZAMOĞLUÖzel Sektör
Kazım YAVUZİstanbul TKBM Şube Müdürü
Sibel GÜNERÖzel Sektör
Sadettin ÇOKÖzel Sektör
Fatih PEKTAŞÖzel Sektör

YEDEK ÜYELER

Dr. İsmail BÜYÜKSALİHÖzel Sektör
Doğuhan ÇAMURÖzel Sektör
Selim ASLANSancaktepe Belediyesi
Erdal KARADENİZÖzel Sektör
Muhammed YILMAZÖzel Sektör
Ersin TARIMBeykoz Belediyesi
Serkan KOCAMANİstanbul Kadastro Müdürlüğü

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI- İSTANBUL ŞUBESİ 26. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULUADAYIMIZIN ÖZGEÇMİŞİ

Genel Kurul : 8 Şubat Cumartesi 10:00-17:00 9 Şubat Cumartesi 09:00-17:00
Beşiktaş Belediyesi Zübeyde Ana Kültür Ve Sanat Merkezi – Levent Mah. Çalıkuşu Sok. no:2 Beşiktaş/İstanbul
Seçim: 9 Şubat Pazar 09:00-17:00
İstanbul Şişli Atatürk Ortaokulu
Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. Boru Çiçeği Sok. No:1 Şişli/İstanbul