Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği

DEPREM SÜRECİ VE CBS SEMPOZYUMU BASIN BİLDİRİSİ

PiriReis Harita Gayrimenkul ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Derneği tarafından 21 Aralık
tarihinde YTÜ Oditoryumda Deprem Süreci ve CBS Sempozyumu meslektaşlarımız tarafından
yoğun ilgiyle karşılanmıştır. Sempozyumun açılış konuşmasını Derneğimiz Başkanı, Sayın
Mustafa Yalçınkaya yaptıktan sonra protokol konuşmalarını sırasıyla Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı, Sayın Hasan Tahsin Usta; Sultan gazi Belediye Başkan yardımcısı, Sayın Mehmet
Yiğit; Tapu kadastro Genel Müdürü Sayın M. Zeki Adlı yapmıştır. Sonrasında mesleğimiz için
kilometre taşı olan Cumhurbaşkanlığı CBS kararnamesi hakkında bilgilendirme yapmak üzere,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, CBS Genel Müdür Yardımcısı, Sayın Dr. Hüseyin Bayraktar söz
almıştır. Sempozyumun panel oturumu, Sayın Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu başkanlığında,
CBS Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Hüseyin Bayraktar, Piri Reis Harita Gayrimenkul ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri Derneği Kurucu Üyesi, Sayın İsmail Şener, YTÜ Öğretim Üyesi Sayın
Prof. Dr. Uğur Doğan, İTÜ Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Himmet Karaman’ın katılımıyla hem
kamu kurumlarının hem de bilimsel görüşlerin alındığı yüksek bir istişare ortamında
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; Mersin Milletvekili Sayın Baki Şimşek, İstanbul Milletvekili Sayın
Osman Boyraz, Esenler Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu telgraf göndererek başarı
dileklerinde bulunmuşlardır.

Sempozyum protokol konuşmaları ve oturum kısmında söz alan konuşmacılardan;
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Sayın Hasan Tahsin Usta, hem yönetici hem de Harita
mühendisi olarak, Yaşadığımız depremleri televizyondan izlemenin dışında bireysel ve
kurumsal yapılması gereken işlere değinen Usta, kurumsal değişimi başlatacak olan zihinsel
değişimdir. Başta Piri Reis Derneği olmak üzere zihinsel değişime katkı veren bütün STK’lara
teşekkür etti. Yerel yönetimde yönetici pozisyonunda olan diğer bir konuşmacı Sultangazi
Belediye Başkan yardımcısı, Sayın Mehmet Yiğit; ülkemizin deprem kuşağında olduğu
gerçeğine vurgu yaparak, kent bilgi sistemi ve afet bilgi sistemi gibi coğrafi bilgi sistemi tabanlı
çalışmalarının öneminden bahsederek; Piri Reis Derneği Başkanı ve yönetimine teşekkür etti.
Ardından kürsüye çıkan; Tapu kadastro Genel Müdürü Sayın M. Zeki Adlı; kurumda yapmış
oldukları yeni projeleri hakkında detaylı bilgi vermişlerdir. Özellikle vatandaşlar tapuya sadece
imza için gelecekler geri kalan tüm işlemlerin internet üzerinden yapılabileceğini, yeni vergi
kanunu üzerinde yoğun mesai harcandığı ve özellikle CBS’nin ekonomiye sağladığı 1’e 25
katma değerden bahsetmiştir. Böyle bir organizasyona bizi davet ettikleri için Piri Reis
Derneğine teşekkür etti.


Organizasyonun öğleden önceki son oturumunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel
Müdür Yardımcısı, Sayın Dr. Hüseyin Bayraktar; 7 Kasım 2019 Tarihli ve 30941 Sayılı Resmî
Gazetede Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hakkında
detaylı sunumunda; Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi ve altyapısına ilişkin kamu kurum ve
kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, hedef ve stratejilerin oluşturulması, coğrafi
veri temaları içinde yer alan coğrafi veri ve bilginin üretilmesi ve güncelliğinin sağlanması,
yönetilmesi, kullanılması, erişimi, güvenliğinin sağlanması, paylaşılması ve dağıtımına yönelik
usul, esas ve standartlar ile bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında oluşturulan
kurulların, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve
sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalardan bahsetmiştir. CBS genel
müdürlüğünün bu kapsamda öncü olarak yaptığı çalışmalardan bahsederek, bütün katılımcılara
teşekkür etti.


Organizasyonun öğleden sonraki panelde; Oturum başkanı Sayın Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu;
meslekte uzun yıllar boyunca edindiği tecrübeleri paylaşarak, özellikle kamu kurumu ve
üniversitelerin daima iş birliği içinde çalışması gerektiğini vurgulayarak konuşmacılar arasında
iteraktif bir sunum yapma imkânı sağlamıştır. Panel süresince söz alan, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı CBS Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Hüseyin Bayraktar, Yıldız Teknik
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Uğur Doğan, İstanbul
Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Himmet
Karaman, Piri Reis Harita Gayrimenkul ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Derneği Kurucu Üyesi
Harita/Geomatik Mühendisi Sayın İsmail Şener “Deprem Süreci ve CBS” ile ilgili önerilerini
detaylı bir şekilde anlatarak, katılımcıların büyük beğenisini ve alkışını almışlardır.
Sempozyumun sponsorları olarak, LİHKABDER (Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve
Büroları Derneği), EMİ Grup Bilgi Teknolojileri A.Ş., Himtek Mühendislik ve Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti, DENGE Altyapı Proje Müşavirlik ve İnşaat A.Ş., Surveying Group,
Başarsoft, ADL GYO, Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş’ye derneğimiz
yönetim kurulu olarak teşekkür ediyor ve bir sonraki etkinlikte aynı şekilde desteklerini
beklediğimizi ifade ederek, saygılar sunuyoruz.


Piri Reis Harita Gayrimenkul ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Derneği