Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği

Lihkab Kanunu 2021 Yılında Değişti

Lihkab kanununda neler değişti? Lisanslı harita kadastro bürolarında kanun değişikliği neler içeriyor? Lihkab kanununda yeni düzenleme nasıl olacak?

Lihkab Kanunu değişti. Kanun da yapılan bu değişiklik, genç harita mühendislerini umutlandırdı. Lihkab bürolarında çalışmak isteyen binlerce genç, personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı? Yakın zamanda yapılan bu değişiklik ile birçok iş ilanı verilmesi bekleniyor. Ancak bu ihtiyacın ne kadar olacağı bilinmiyor. İşte Lihkab kanununda yapılan değişiklik hakkında ki detaylar.

Uzun yıllardır tartışmalara yol açan Lihkab kanunu bir tarafı sevindirirken diğer bir taraf ise düzenleme hakkında endişeli. Geçmişten günümüze kadar birçok kez düzenlenen kanunda son değişiklik ile yetkililer daha adil bir düzenleme olduğu görüşünde. Uygulamada gerçekleşecek bazı aksaklıklar ise mevcut lihkab bürolarınca endişe ile karşılandı.

Kanun yürürlüğe girdikten sonra ofis sayısının artacağı, harita mühendisi istihdamın artacağı öngörülüyor. Bu kapsamda kısıtlı sayıda olan Lihkab büroları, Türkiye genelinde sayıları binlere ulaşabilir. Sayının artışı ile vatandaşların tercih edebileceği Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu da artmış olacak böylelikle yetkinin tek bir merkezde olması önlenmiş olacak. Hizmet kalitesi ve memnuniyet artacağı düşünülüyor. Lihkablar için Gerekli olan deneyim ve sınav şartında ise değişime gidildi.

Lihkab kanunda yapılan değişiklikler ise özetle şu şekilde sıralayabiliriz; Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan aplikasyon, yer gösterme ve plan örneği işlemlerinin yapım ve kontrolü, tescile tabi olan cins değişikliği, arzi irtifak hakkı tesisi veya terkini, birleştirme ve muhdesatın terkini işlemlerinin yapım sorumluluğu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek kadastro teknik hizmetleri niteliğindeki diğer işler, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilecek. Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, faaliyetlerini yürüttükleri süre içinde serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik de yapabilecek. Lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı, 10 yıla çıkarılacak, belge sahibi olabilmenin özel şartlarından olan sınav şartı kaldırılacak. Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının açılıp işletilmesi, lisans sahibi olanlara ait olacak.

Lisanslı bürolar, meslek alanıyla ilgili mühendis, tekniker veya teknisyen unvanlarında en az 3 kişi çalıştıracak; çalıştırılanlardan en az birinin, lisans sahibi dışında bir mühendis olması zorunlu olacak. Lihkab kanunundaki değişikleri 25 Eylül 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelikten inceleyebilirsiniz.

Piri Reis 
Harita Gayrimenkul ve 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Derneği
EKİM 2021

lihkab